Tag Archives: TrueWings

Trọn bộ hướng dẫn sử dụng tai nghe SoundPeats TrueWings

Hướng dẫn sử dụng tai nghe TrueWings với các thao tác đơn giản dành cho những ai chưa biết. Bài viết bao gồm Hướng dẫn kết nối tai nghe với thiết bị. Hướng dẫn các thao tác khi sử dụng sản phẩm. Hướng dẫn reset tai nghe. Kết nối tai nghe với thiết bị – […]