Hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin hoặc thao tác các tính năng, tại đây chúng tôi cung cấp tất cả các hướng dẫn sử dụng sản phẩm của chúng tôi ở định dạng PDF để bạn tải xuống hoặc duyệt trực tuyến.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc nhầm lẫn nào trong khi đọc hướng dẫn sử dụng hoặc thử khắc phục sự cố.

Email: soundpeatsvietnam@gmail.com

Hotline: 02822160427

TrueFree+

Tải ngay

TrueCapsule

Tải ngay

Truengine SE

Tải ngay

TrueAir

Tải ngay

Truengine 2

Tải ngay

TrueShift 2

Tải ngay

TrueWings

Tải ngay

TrueBuds

Tải ngay

TrueFree 2

Tải ngay

Truengine 3SE

Tải ngay

Q12 HD

Tải ngay

Q30 HD

Tải ngay

Q35 HD

Tải ngay