Tài khoản ngân hàng

1/ Sacombank- chi nhánh quận 5

Tên tài khoản: CONG TY TNHH THUONG MAI – DAU TU PHUONG LINH

STK: 060119514031